Pula

Upoznaj Pulu


Grad Pula je grad veoma bogate i zanimljive povijesti i star je više od 3000 godina, a nastao je na brežuljku Kaštel gdje je nastalo prvo gradinsko naselje, utvrda Histra. Prava gradska povijest započinje s Rimljanima.

Plinije Stariji 2 sredinom prvoga stoljeća nakon Krista piše o službenom nazivu grada koji glasi Colonia Pietas Iulia Pola, dok se na pronađenom natpisu s kraja 2. početka 3. stoljeća on naziva Colonia iulia Pollentia Herculanea.

Kada se govori o povijesti Pule, najznačajniji dio se odvijao za vrijeme Rimske Pule. Rimska je Pula bila naselje urbanog karaktera nastalo na temeljima histarske gradine.

Uz Pulu se vezuju i razne legende, a najpoznatija je ona koja Pulu povezuje uz mitološku priču o Argonautima.

Prema legendi, Istru su nekada nastanjivale vile. Po noći bi plesale šumskim proplancima i livadama, a znalo bi se dogoditi da se ukažu ponekom mještaninu, bez loših namjera. Imale su moć čovjeku donijeti sreću, a bile su i graditeljice.

Prema priči, vile su sagradile Arenu u Puli. Jedne noći vukle su kamen s Učke, te jedan po jedan slagale u krug, i tako je nastalo velebno zdanje. Budući da su vile stvorenja noći, kada je prvi pijetao zakukurikao, one su morale prestati raditi svoj posao da ih ljudi ne bi vidjeli, i tako je Arena ostala nedovršena.

To se objašnjava činjenicom da ona nije natkrivena, a kamenje namijenjeno za taj završni pothvat, ostalo je razasuto diljem Istre od Učke do mora, na mjestima gdje su se vile zatekle u trenutku pijetlove jutarnje pjesme. Pulska je Arena kroz povijest izazivala poštovanje kod svih koji su je vidjeli. Tako je bilo i kod Slavena, koji su je poput drugih smatrali za čudo, a pučki joj je naziv bio Divić – grad. “Divić“ znači čudo.

Pula i Istra


 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi
 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi
 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi
 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi
 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi
 • Pula i Istra - znamenitosti i razgledi

Odaberite jezik vodiča


 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči