Turistički vodiči - Francuski jezik


Srđan Frankol

Srđan Frankol
+385 (0)98 172 6521
frankol.srdan@gmail.com
IŽ, PGŽ, LSŽ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Tamara Haber

Tamara Haber
+385 (0)98 849 750
tamara.haber@pu.t-com.hr
*
Enogastronom

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Edi Hichri

Edi Hichri
+385 (0)91 400 4477
lamarsainfo@yahoo.com
*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Saša Radoš Jagešić

Saša Radoš Jagešić
+385 (0)98 927 0902
sasa.radost@gmail.com
IŽ, ZŽ*
Certificirani interpretacijski vodič

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Thomas Marku

Thomas Marku
+385 (0)99 674 3321
thomas1marku@gmail.com
*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Adriano Mates

Adriano Mates
+385 (0)98 258 609
novus@pu.t-com.hr
IŽ, PGŽ, LSŽ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Ljerka Mikić

Ljerka Mikić
+385 (0)91 561 4300
ljerka.mikic@hotmail.com
IŽ, PGŽ, LSŽ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Valerie-Christine Pliško

Valerie Christine Miličić
+385 (0)98 857 516
valerie.plisko@hotmail.com
IŽ, PGŽ, LSŽ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Marija Nedveš

Marija Nedveš
+385 (0)98 381 465
mnedves@unipu.hr
*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Maristela Rabak Tomašić

Maristela Rabak Tomašić
+385 (0)98 937 3189
maristela.rabak@gmail.com
IŽ, PGŽ, LSŽ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

*Licenca za županije: IŽ = Istarska županija; PGŽ = Primorsko-goranska županija; LSŽ = Ličko-senjska županija; KŽ = Karlovačka županija, VŽ = Varaždinska županija; GZ = Grad Zagreb; ZŽ = Zagrebačka županija; OBŽ = Osječko-baranjska županija; DNŽ = Dubrovačko-neretvanska županija; SLO = Slovenija (državna licenca)

Odaberite jezik vodiča


 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči