Turistički vodiči - Španjolski jezik


Tamara Haber

Tamara Haber
+385 (0)98 849 750
tamara.haber@pu.t-com.hr
*
Enogastronom

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Ana Lerga

Ana Lerga
+385 (0)91 257 5580
anareinalerga@gmail.com
IŽ, PGŽ, LSŽ, GZ, DNŽ*
Hrvatska, Crna Gora, BiH, Austrija

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Inka Marinić

Inka Marinić
+385 (0)91 525 6438
marinic.inka@gmail.com
IŽ, GZ*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Vito Paoletić

Vito Paoletić
+385 (0)98 791 314
vito1982@hotmail.com
*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

Maja Šuran

Maja Šuran
+385 (0)98 506 711
maja2705@gmail.com
*

 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica
 • Zastavica

*Licenca za županije: IŽ = Istarska županija; PGŽ = Primorsko-goranska županija; LSŽ = Ličko-senjska županija; KŽ = Karlovačka županija, VŽ = Varaždinska županija; GZ = Grad Zagreb; ZŽ = Zagrebačka županija; OBŽ = Osječko-baranjska županija; DNŽ = Dubrovačko-neretvanska županija; SLO = Slovenija (državna licenca)

Odaberite jezik vodiča


 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči
 • Vodiči